شرکت
محصولات
اتصالات انبساط لوله
اتصالات گسترش محوری
اتصالات گسترش دو گره خورده
مفصل گسترش لولایی
مفصل گسترش گیمبال
مخزن فشار بالا
مفصل گسترش مستطیل
مفصل گسترش تعادل فشار
مفصل انبساط پارچه
مشترک گسترش لاستیک
اسلاید گیت دامپر
نمک زدایی Baffle Damper
میرایی جداسازی مجرای
آویز ثابت پشتیبانی
پشتیبانی آویز بهار
دستگاه تصفیه روغن
فیلتر آب صنعتی
تجهیزات دفع گرد و غبار
مبدل حرارتی صفحه